Visselblåsarlagen är officiell!

Posted by:
Visslan
on
September 29, 2021

Idag vid 16-tiden röstade riksdagen igenom den nya visselblåsarlagen. Sverige tar därmed ytterligare ett steg i att skydda visselblåsare samt öka transparens och välmående inom företagen genom att officiellt införa den nya lagen, som bland annat gör det obligatoriskt för alla företag med över 50 anställda att ha ett visselblåsarsystem, med ett antal höga krav, på plats. Till exempel måste systemet kunna garantera konfidentialitet för visselblåsaren och ärendehanteraren måste följa upp inom vissa angivna tidsintervall.

Sverige är det andra landet i EU som genomför EUs visselblåsningsdirektiv, strax efter Danmark som också nyligen antog lagen, och som därmed förstår vikten av ett system för så kallad “whistleblowing” och att skyddet för visselblåsare stärks.

Den nya lagen heter “Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och omfattar bland annat anställda, volontärer och praktikanter, men även före detta anställda, leverantörer och aktieägare. Eftersom visselblåsning stärker transparensen skulle det hjälpa företaget att bli mer effektivt genom att förhindra olaglig verksamhet och annat oönskat beteende.

Den nya lagen är inte endast en ytterligare lag att “bli compliant med”.

Företag måste implementera en visselblåsningskanal vid olika tidpunkter beroende på antal anställda, där den första milstolpen är i juli 2022. Det räcker dock inte med att bara implementera en visselblåsarpolicy eller att skapa en dedikerad email: företag behöver tid att förstå och anta processer och policys för att det faktiskt ska göra skillnad.

Den nya lagen är inte endast en ytterligare lag att “bli compliant med”. Den kan vara en viktig möjliggörare och ögonöppnare för att låsa upp och dra nytta av de dolda fördelarna med visselblåsning.

Sverige, som ett av de mest förberedda länderna när det gäller direktivet, har därmed föregått  med gott exempel och delvis tagit ledning för att förbättra arbetsmiljön och främja en “speak up”-kultur i EU. Även om denna lag kan leda till att företag blir tvungna att investera i ett system kan det faktiskt leda till en förbättring av företagens resultat på grund av en bättre arbetsmiljö, högre moral och trivsel och färre yrkesbedrägerier. De långsiktiga fördelarna kan med andra ord vara exponentiella. Enligt lagförslaget är den förväntade årliga kostnaden för ett sådant system uppskattat till 29 000 kr per år.

Visslan uppmanar företag att se den nya lagstiftningen som ett tillfälle att utforska, förstå och få tillgång till fördelarna som kommer genom att främja en “speak up”-kultur på arbetsplatsen.